Társaságunk két féle technológiával nyújt
internet szolgáltatásokat
lakossági és üzleti előfizetési lehetőséggel.

Mikrohullámú Internet

A mikrohullámú technológia a hagyományos vezetékes kap­cso­lat helyett az elektromágneses hullámokat használja az ada­tok továbbítására.

A hétköznapokban mikrohullámú vagy mikrós internetnek is nevezik. Az ilyen kapcsolat alapja egy olyan rá­di­ófrekvenciás összeköttetésen alapuló vezeték nélküli he­lyi hálózat (WLAN - wireless local area network), amelynek leg­a­lább egy szegmense elektromágneses hullámokat használ ada­tok küldésére és fogadására.

A WLAN technológiák Magyarországon és nemzetközileg is leg­elterjedtebb formája, a Wi-Fi (Wireless Fi­delity - vezeték nélküli minőség), ahol az adatokat a he­lyi hálózatra csatlakozók egy adatszóró “forrópontból” (úgy­ne­ve­zett HotSpot-ból) kapják. Egyszeri bejelentkezés után az adott há­lózat bármelyik “forróponton”, vagyis kapcsolódási ponton ke­resztül használható. A kábelmodemes csat­la­kozáshoz hasonlóan állandó és azonnali kapcsolatot biztosít a vi­lághálóval.


Részletek és érdeklődés

G-PON technológia

Gigabit Passive Optical Network, azaz GPON. Úgy is mondhatnánk, hogy Internet fénysebességgel.

Fiber To The Home, vagyis üvegszál az otthonig. Ez annyit jelent, hogy az optikai kábelt az előfizető otthonába viszi a szolgáltató. A G-PON az előfizetőhöz egyetlen üvegszálon keresztül jut el, ellentétben a korábbi technológiákkal, ahol a feltöltési és a letöltési iránynak külön-külön fényvezetőszálra volt szüksége.

Ennek a technológiának a segítségével a felfelé és a lefelé iránynak más a hullámhossza, így tudnak kommunikálni egy időben anélkül, hogy zavarnák egymás működését. Számos előnye között említhetjük a korábbi technológiákhoz képest nagyságrendekkel nagyobb sávszélességet, a közel szimmetrikus fel és letöltési sebességet, az időtálló, jóval kevesebb meghibásodásra hajlamos hálózatot.

G-pon (optikai) internet csomagok 3000 Ft-tól

részletek és
érdeklődés

Üzleti előfizetéssel kapcsolatban kérjük érdeklődjön 1210-es telefonszámon, vagy írjon nekünk az email címre.

d