A gyerekzár Tízparancsolata

2021. 10. 14.

Milyen hatékony műszaki megoldásokat kellene alkalmazni a kiskorúakra ártalmas médiatartalmak elérhetőségének korlátozására? A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa ajánlásban foglalta össze ennek szempontjait.

Kicsit szűkebbek a lehetőségek, ennél fogva nehezebb a helyzet az analóg kábeltelevíziós szolgáltatások esetén. Nem véletlen a Médiatanács egyértelmű megfogalmazása: „Kiskorúakra káros VI. kategóriás médiatartalmak a kiskorúakat védő hatékony műszaki megoldás biztosítása nélkül ne legyenek elérhetők.” Magyarán ez azt jelenti, hogy az analóg kínálatból teljesen eltűnnek az ilyen műsorok. Ha viszont egy kábeltársaság digitális csatornákat is kínál, a kiskorúakra káros műsorszámokat csak a digitális csomagban, hatékony műszaki megoldás alkalmazása mellett továbbíthatja.

A digitális kábeltelevíziós szolgáltatás esetén alkalmazott hatékony műszaki megoldásokra pontosan tíz ajánlást fogalmaz meg a Médiatanács. Bár ezek alapvetően a műsorterjesztő cégekre vonatkoznak, hasznos lehet, ha az előfizetők is tudják, mit várhatnak el a szolgáltatójuktól.

1. Csak olyan digitális vevődekódereket (set-top-box) használjanak fel a műsorterjesztők, amelyek rendelkeznek gyermekzár funkcióval. (A gyermekzár funkció a set-top-boxok azon képességeinek összessége, mely az alább részletezett műszaki megoldásokat támogatják. Ilyen képesség többek között a set-top-box csatornalistájában szereplő valamely csatorna blokkolásának vagy műsorszám korhatár kategória alapján történő szűrése érdekében az életkor beállításának lehetősége PIN kódos védelemmel.)

2.A gyermekzár megoldás rendelkezzen külön, korhatár beállítására szolgáló titkos kóddal, amellyel a kiskorúakra káros médiatartalom megtekintése korlátozható. A kód legalább négy, képernyőn nem megjelenített számjegyből álljon. (Ez leggyakrabban a csatornák blokkolását jelenti, melyet az esetek többségében a szülők állíthatnak be.)

3. A képmegjelenítési módok (pl. csatornaváltás, set-top-box ki-, ill. bekapcsolása) megváltoztatásakor, kiskorúakra káros tartalom megjelenítése esetén a rendszer kérje újra a titkos kódot.

4. A védelemnek a set-top-boxra felvett lineáris, ill. lekérhető műsorszámokra is ki kell terjednie.

5. A jövőben csak olyan set-top-boxokat helyezzenek üzembe a műsorterjesztők, amelyek nemcsak csatornák tiltására, hanem életkor alapján egyedi műsorszámok blokkolására is alkalmasak.

6. Lekérhető médiaszolgáltatás (pl. videotéka) esetén az V.-VI. (felnőtt) kategóriába tartozó műsorszámok ne jelenhessenek meg a tartalomjegyzékben a titkos kód bekérése nélkül.

7. A titkos kód háromszori hibás beütése után a rendszer automatikusan zárja ki a felhasználót a választott csatorna vagy műsorszám eléréséből legalább 10 percre, amennyiben a set-topbox erre lehetőséget biztosít.

8. Amennyiben az ügyfél a titkos kódját elfelejtette, újabb titkos kódot a szolgáltatók csak az előfizető körültekintő azonosítása, nagykorúságának ellenőrzése után adjanak meg.

9. Azon set-top-boxok esetében, amelyek erre műszakilag lehetőséget nyújtanak, a set-topbox bekapcsolásakor időszakonként, de legalább negyedévente jelenjen meg a képernyőn a gyermekzár alkalmazására felhívó üzenet.

10. A kiskorúakra káros médiatartalmat nyújtó médiaszolgáltató, és/vagy a műsorterjesztő időszakosan (legalább negyedévente) hírlevélben, számlalevélben, vagy más egyenértékű módon, a lehető legegyszerűbb megfogalmazásban hívja fel az előfizetők figyelmét a tudatos médiafogyasztás és a televíziókészülékekben elérhető, ill. szolgáltató által biztosított gyermekzár használatának fontosságára.

Az NMHH Médiatanácsa 2012-ben megvizsgálta, hogy milyen műszaki megoldásokkal és milyen mértékben biztosítják a digitális kábeltévé-, IPTV- és műholdas televíziós szolgáltatók a kiskorúak káros tartalmak elleni védelmét. Összességében azt állapították meg, hogy a műsorterjesztők mindegyike nyújt valamilyen hatékony műszaki megoldást. Ugyanakkor az életkor szerinti szűrés megvalósításának irányán tovább haladva további lépéseket szükséges tenni a szabályozás fejlesztésére és emellett a fejlődő műszaki megoldások alkalmazására. A Médiatanács örvendetesnek tartja, hogy a legtöbb szolgáltató már ma is tájékoztatja az előfizetőit arról, miként védhetik meg gyermekeiket a káros tartalmaktól. Azt is hangsúlyozzák, hogy a gyermekek és fiatalkorúak védelméért a legtöbbet az őket nevelő szülők, gondviselők tehetnek. Tudatos néző, hallgató úgy lesz valakiből, ha megtanulja kiválasztani a számára értéket hordozó műsorokat. Ebben nagy segítséget nyújt a Tévézz okosan! weboldal is.

 

Vissza a hírekhez
d